VATS

Wat is VATS?

VATS is een afkorting van de Engelse woorden video assisted thoracal surgery. Dit betekent dat de operatie wordt uitgevoerd in de borstkas (thorax) en dat er gebruik wordt gemaakt van videobeelden. De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. Allereerst geeft de anesthesist een algehele verdoving (narcose). Je zal dus niets van de ingreep merken. De anesthesist zorgt er ook voor dat u tijdens de operatie voldoende zuurstof toegediend krijgt.

Het verloop van de operatie

De thoraxchirurg (een arts die gespecialiseerd is in hart-, vaat- en longoperaties) zal opereren. Hij maakt drie kleine openingen in de huid. Via een van deze gaatjes laat hij een beetje lucht in uw borstkas stromen, waardoor de long aan die kant ‘inzakt’. Op deze manier komt er meer ruimte in de borstkas vrij om de operatie te kunnen uitvoeren. Vervolgens brengt de chirurg twee tot drie buisjes via de gaatjes tussen uw ribben door in de borstholte. Door een van deze buisjes schuift hij een speciaal instrument (een kijkbuis) naar binnen. Door deze kijkbuis kan de chirurg in de borstkas kijken, zonder dat er een grote wond gemaakt hoeft te worden. De beelden worden weergegeven op een televisiescherm. Via de andere buisjes kan de chirurg hulpinstrumenten inbrengen om bijvoorbeeld een stukje weefsel weg te halen.

Drains

Aan het einde van de operatie laat de chirurg een klein plastic slangetje (drain) in een van de openingen in uw huid achter. Hierdoor wordt de lucht uit uw borstkas weggezogen, waardoor uw ingezakte long zich weer ontplooit. Daarnaast wordt er een tweede drain ingebracht om wondvocht af te voeren. De wondjes worden tenslotte dichtgemaakt met een hechting.

Wanneer een VATS?

Een VATS kan worden uitgevoerd: * Om de oorzaak van kortademigheid op te sporen. De chirurg haalt dan twee stukjes longweefsel van 2 xe0 3 cm weg, die voor onderzoek naar het laboratorium worden gestuurd * Om een tumor nader te onderzoeken/ te verwijderen * Ter behandeling van zweethanden/ vaatafwijkingen in de hand. In deze gevallen wordt een zenuwbaan in de borstkas onderbroken waardoor de klachten kunnen verdwijnen * Om de longen operatief te verkleinen (longvolumereductie) * Om cysten (met vocht gevulde holtes) in de borstkas te verwijderen/ om blazen van de long af te halen * Ter behandeling van een ingeklapte long (klaplong)

VATS is niet altijd mogelijk

Het is niet altijd mogelijk om de aandoening met een VATS te verhelpen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vergroeiingen van het longweefsel, of wanneer er tijdens de VATS een bloeding of beschadiging in uw long optreedt. Tijdens de ingreep kan bovendien blijken dat de situatie gecompliceerder of ingewikkelder is dan vooraf werd verwacht. Soms moet de chirurg er dan toe overgaan om een grotere snee in uw borstkas te maken om goed te kunnen behandelen.

Nazorg

Na afloop van de operatie wordt je naar de uitslaapkamer (recovery) gebracht. Daar wordt een rxf6ntgenfoto van de borstkas gemaakt om te controleren of de long goed ontplooid is. Daarna ga je weer terug naar de verpleegafdeling

Medicijnen

De dagen na de ingreep krijgt je meerdere malen per dag medicijnen tegen de pijn. Bovendien krijgt u de avond na de operatie en de daarop volgende dagen een injectie met een bloedverdunnend medicijn. Dit is om trombose (stolling van het bloed) te voorkomen. U krijgt de injecties totdat u zelf weer uit bed kunt komen en weer gaat lopen.

Drains en hechtingen

Meestal een dag na de operatie verwijdert de arts uw wonddrain. Wanneer uw long zich weer helemaal ontvouwen heeft en er geen lucht meer in de borstkas is achtergebleven, zal hij ook de luchtdrain verwijderen. Uw hechtingen worden er na ongeveer een week uitgehaald.

Leefregels

De eerste twee maanden na de operatie hebben de wondjes rust nodig om te kunnen genezen. Advies is daarbij om gedurende deze periode rustig aan te doen en niet te zwaar te tillen of een vliegreis te maken.

Gevolgen van de ingreep

De meest voorkomende gevolgen van een VATS zijn: Een gekneusd en pijnlijk gevoel: dit komt doordat het vlies en de spieren rond uw ribben tijdens de operatie geraakt zijn door de buisjes. Bovendien kunt u last hebben van de drains; Gevoelloosheid van de huid rond de wondjes: dit treedt op wanneer een zenuw bij de ribben werd geraakt. Uw huid kan dan enige tijd gevoelloos blijven.

Advertenties