20 november COPD dag

WCD_Logo_2013

 

Activiteit: Wereld COPD-dag
Website: http://www.goldcopd.org/wcd-home.html
Wanneer: van 20 november 2013 t/m 20 november 2013
Omschrijving

COPD, beter bekend als astma en andere luchtwegproblemen, is een chronische longziekte waarvoor extra aandacht wordt gevraagd op Wereld COPD-dag. Er worden in ruim 50 landen evenementen georganiseerd door verschillende organisaties, in Nederland verzorgd het Astmafonds, tegenwoordig Longfonds, de meeste activiteiten.

Op Wereld COPD Dag wordt er extra aandacht gevraagd voor de ongeneeslijke longziekte COPD.

Advertenties

Pleurapunctie

De longen en binnenkant van de borstkas worden bedekt door dunne vliezen. Gewoonlijk zit daar nauwelijks vocht tussen, en zitten de vliezen tegen elkaar als een binnen- en buitenband. Door diverse oorzaken kan zich vocht ophopen in de ruimte tussen deze vliezen (de longvliesruimte). Bij een pleura punctie wordt dit vocht afgezogen met een naald die tussen de ribben in de longvliesruimte wordt gebracht. Het vocht kan dan worden onderzocht onder de microscoop of op kweek worden gezet.

Tussen de twee vliezen hoort maar weinig vocht te zitten. Als er echter meer vocht zit dan normaal zal de arts willen weten wat de oorzaak hiervan is. In sommige gevallen zit er zoveel vocht dat het tegen uw longen drukt waardoor u moeilijk gaat ademen.

Het onderzoek wordt meestal zittend uitgevoerd. De arts zal eerst de plek zoeken waar het vocht zit door middel van lichamelijk onderzoek, doorlichting met röntgenstralen of met behulp van een echo. De huid en de onderliggende weefsels worden dan met een dunne naald verdoofd. Dan brengt de arts de naald in, en wordt het vocht afgezogen. Daarna wordt het wondje verbonden, en een enkele keer gehecht. Het hele onderzoek duurt met voorbereiding erbij 20 tot 30 minuten.

Als er veel vocht moet worden weggezogen kan het langer duren. Het vocht kan dan ook worden verwijderd door middel van een pleuradrainage. In wezen is dit ook een pleurapunctie, maar in plaats van de naald weer te verwijderen, wordt er een drain (dun slangetje) in de longvliesruimte ingebracht, waar het vocht door kan weglopen. U wordt dan daarna opgenomen. Na enkele dagen wordt dan bekeken of het slangetje verwijderd kan worden. Soms beslist men om de longvliezen aan elkaar te plakken met een bepaald middel (pleurodese) waardoor er geen vocht meer tussen de longvliezen kan komen. Daarna kan het slangetje verwijderd worden

De verdovingsprik voelt u zoals ieder andere prik. Het kan zijn dat de longvliezen toch gevoelig blijven hetgeen u als pijnlijk ervaart

Asbestose

Asbestose wordt veroorzaakt door het inademen van asbeststof. De stofdeeltjes wordt door witte bloedcellen ´opgegeten’, maar omdat witte bloedcellen het materiaal niet kunnen ‘verteren,’ kan op den duur kanker ontstaan. In Nederland komt asbestose niet veel voor. Deze longaandoening is wel al bekend sinds 1930. Wat zijn de verschijnselen van asbestose en hoe ontstaat het?

Asbestose is een longaandoening als gevolg van het inademen van (veel) asbeststof. Vanaf 1993 mag er in Nederland geen asbest meer gebruikt worden. Ook mag het niet meer opgeslagen worden. Nog niet zo heel lang geleden was het echter gebruikelijk om asbest te verwerken in de bouw, zoals bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, en ook voor huishoudelijk gebruik. Toen ontdekt werd dat asbest schadelijk voor de gezondheid is en dat het longaandoeningen en kanker kan veroorzaken, is de wetgeving hieromtrent veranderd.

Asbestose, wat is dat?

Asbestose is een aandoening van de longen die zich op ‘korte’ termijn kenmerkt door droog kuchen en benauwdheid en op den duur door steeds meer verlies van longcapaciteit . Er is een verhoogd risico op het ontwikkelen van bijvoorbeeld longkanker en andere ziektes die verband houden met de longen/luchtwegen. De longaandoening ontstaat door inademing van asbeststof. Dit is vaak gekoppeld aan arbeidsomstandigheden, waardoor asbestose een beroepsziekte is. Werknemers die met asbest werkten ademden regelmatig veel stofdeeltjes van het asbest in. Vaak ook over langere periodes verspreid. De asbestdeeltjes veroorzaken in beginsel een ontsteking waardoor Fibrose in de longen ontstaan kan. De longen verliezen hierdoor hun flexibiliteit en ademen gaat (steeds) moeilijker. Patiënten met asbestose neigen daarom op den duur naar hijgen en snel ademen, omdat de longen minder vermogen hebben om goed te functioneren.

Asbestose verschijnselen

De symptomen van asbestose zijn op lange termijn kortademigheid en kortademig bij inspanning. Na verloop van tijd kan ook kortademigheid in rust optreden. Ernstige problemen met de longen ontstaan vaak pas na tien jaar of langer na inademing. Ook verminderde eetlust, gewichtsverlies en ook vermoeidheid komen voor.

Op korte termijn zijn de symptomen:

 • Droog hoesten
 • Pijn bij hoesten

Verschijnselen op langere termijn

 • Kortademig (vaak pas na 10 jaar of later na inademing van asbeststof)
 • Grotere kans op een bepaald type longkanker zoals longvlieskanker (mesothelioom),
 • Grotere kans op bronchiaal kanker

 

Longkanker bij asbestose voorkomen

Om het ontstaan van longkanker bij asbestose patiënten voor te zijn moet de patiënt zeker stoppen met roken. Men zal ook vaker gecontroleerd kunnen worden door middel van onder andere röntgenonderzoek.

Schadevergoeding

Asbestose patiënten kunnen recht hebben op schadevergoeding.

Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl

MERS

Het nieuwe coronavirus dat rondwaart in vooral het Midden-Oosten, is momenteel (mei 2013) de grootste zorg die WHO-voorzitter Margaret Chan heeft. Medio mei 2013 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekend dat er inmiddels 44 mensen zijn getroffen door het nieuwe virus, van wie er 22 zijn overleden. De meeste slachtoffers waren te betreuren in Saudi-Arabië, de rest kwam uit Qatar, Jordanië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook in Groot-Brittannië en Duitsland zijn mensen besmet en op 28 mei 2013 werd bekend dat in Frankrijk een eerste persoon is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het nieuwe coronavirus heet officieel Middle East Respiratory Virus (MERS). Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bepaald. Het virus dook in 2012 voor het eerst op in het Midden-Oosten en het lijkt een variant te zij van het 10 jaar geleden in Azië opgedoken Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS, ofwel ‘ernstig acuut ademhalingssyndroom’)

Wat is MERS?

SARS en het nieuwe coronavirus MERS behoren tot dezelfde virusfamilie en veroorzaken beide longontsteking. De wijze waarop ze de patiënt ziek maken verschilt echter. Zo gebruiken de virussen bijvoorbeeld verschillende manieren om cellen in de luchtwegen binnen te dringen. Normaal gesproken zijn coronavirussen niet zo heel gevaarlijk voor de mens en houd je er bij besmetting vaak niet meer dan een onschuldige verkoudheid aan over. Uitzondering op de regel vormde het SARS-virus, dat in 2002 en het jaar daarop aan ruim 800 mensen het leven kostte.

SARS in vogelvlucht
In het jaar 2002 brak in China de eerste SARS-epidemie uit. Bijna 10.000 mensen raakten besmet en ongeveer 800 mensen, verspreid over 30 landen, overleden aan het virus. Volgens Chinees onderzoek zou de epidemie zijn veroorzaakt door vleermuizen. De dieren werden op markten in Guangdong verkocht en gelden als een delicatesse in die regio. De uitwerpselen worden gebruikt in traditionele Chinese medicijnen. Via de dieren werd het virus overgebracht op mensen.

De incubatietijd van SARS is meestal 2 tot 7 dagen. De symptomen van SARS zijn vaak de volgende.:

 • Plotseling opkomende koorts
 • Spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Keelpijn
 • Hardnekkige, droge hoest
 • Ademhalingsklachten: kortademigheid

Het heeft in eerste instantie veel weg van een zware griep. In een later stadium kan de patiënt last krijgen van longontsteking, hypoxie (gebrek aan zuurstof) en acute ademhalingsproblemen. In ernstige gevallen is kunstmatige beademing nodig.

MERS-virus symptomen en klachten

Wanneer je besmet raakt met het MERS-virus, kun je last krijgen van verschillende symptomen. In de eerste plaats veroorzaakt het virus zeer ernstige luchtwegklachten, met klachten als hevig hoesten en ademhalingsproblemen. Dit kan gepaard gaan met koorts. Mogelijk kan er ook diarree optreden. Onduidelijk is of deze klachten alleen optreden in zeer hevige gevallen of ook in ‘gewone’ gevallen. Het virus kan onder meer tot levensgevaarlijke ontstekingen aan de luchtwegen leiden. Nierfalen is ook mogelijk.

MERS-virus verspreiding en incubatietijd

Men vermoed dat het MERS-virus niet gemakkelijk overdraagbaar is van mens op mens. Het verspreidt zich net als de griep. Een patiënt kan anderen via kleine druppeltjes speeksel (waar het virus in aanwezig is) besmetten door te hoesten en te niezen. Wel zijn coronavirussen (buiten het lichaam) vrij kwetsbaar. Deze boosdoeners houden het buiten het lichaam niet langer uit dat 24 uur. Je kunt ze verder vrij eenvoudig elimineren door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen.

Het is nog niet precies duidelijk hoe lang de incubatietijd is. Uit de onderzochte ziektegevallen is gebleken dat de incubatietijd in ieder geval niet langer dan 10 dagen is.

MERS-virus behandeling en vaccinatie

Er is geen vaccin tegen MERS en antivirale middelen lijken weinig soelaas te bieden. Nederlandse ziekenhuizen hebben een plan klaar met strenge voorzorgsmaatregelen als ze geconfronteerd worden met iemand die bovenvermelde symptomen heeft en kort daarvoor een reis naar het Midden-Oosten heeft gemaakt. Werknemers in de gezondheidszorg die in contact komen met deze patiënten dienen bijzondere gezichtsmaskers, handschoenen en jassen te dragen en moeten daarnaast allerlei andere protocollen volgen om zichzelf en andere patiënten te beschermen.

Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/

Nieuw medicijn voor COPD

lichaam

Vanaf deze maand is er nieuwe onderhoudsbehandeling voor mensen met COPD beschikbaar. De behandeling is erop gericht de belangrijkste symptomen van COPD, waaronder benauwdheid, te verlichten. De nieuwe behandeling bestaat uit een snel werkende luchtwegverwijder die binnen vijf minuten na de eerste inhalatie al effecten zou vertonen.

Ochtendklachten

Een snel werkende luchtwegverwijder kan helpen bij een goede start van de dag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vooral de ochtendactiviteiten als douchen, traplopen, en schoenen aantrekken, voor veel mensen met COPD een belemmering vormen. “Veel COPD-patiënten ervaren in de ochtend, vooral vlak na het wakker worden, klachten als benauwdheid, kortademigheid bij activiteiten en slijm ophoesten. Voor deze patiëntengroep biedt dit nieuwe middel voordelen vanwege de snelle werking en sterke effectiviteit in de eerste vier uur na inhalatie”, aldus Professor Dr. Richard Dekhuijzen, Hoogleraar Longziekten en Hoofd van de afdeling Longziekten van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen.

Luchtwegverwijder glycopyrronium

De werkzame stof in de nieuwe luchtwegverwijder is glycopyrronium. De snelle werking van glycopyrronium op de longfunctie is aangetoond in onderzoeken onder in totaal 1.996 COPD patiënten wereldwijd. Wanneer de glycopyrronium wordt ingeademd, ontspannen de spieren van de luchtwegen zich. Op deze manier kunnen de luchtwegen open gehouden worden waardoor je gemakkelijker kunt ademen als je COPD hebt. Het geneesmiddel is alleen op doktersrecept verkrijgbaar.

UMC St Radboud start mindfulness voor longkankerpatiënten

Vanaf maart 2011 kunnen patiënten met longkanker en hun partners een mindfulnesstraining volgen bij de afdeling Longgeneeskunde van het UMC St Radboud. De afdeling wil deelnemers zo helpen meer innerlijke rust te krijgen en de zelfredzaamheid te vergroten.

Nederland telt ongeveer 10.000 patiënten met longkanker. Mensen met longkanker hebben een beperkte overlevingskans, gemiddeld leeft vijftien procent van de patiënten nog na vijf jaar. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de patiënten met kanker behoefte heeft aan psychosociale zorg, maar dat slechts tien procent deze zorg ook daadwerkelijk krijgt.

Mindfulness: training in aandachtLongkanker verandert het leven van een patiënten ingrijpend. Gevoelens van angst, depressie of andere psychische klachten komen vaak voor, zowel bij patiënten als bij hun naasten. Als deze gevoelens worden onderdrukt, heeft dat meestal een tegengesteld effect. Daarom heeft de afdeling Longgeneeskunde, in samenwerking met het Han Fortman Centrum en de afdeling Medische Psychologie de eerste mindfulnesstraining voor mensen met longkanker en hun partners ontwikkeld.

Mindfulness is een bewustzijnsvorm waarbij iemand observeert wat er gebeurt in zijn lichaam en geest in het hier en nu, zonder onmiddellijk te oordelen of te handelen. De kracht van mindfulness schuilt in het doelbewust je aandacht ergens op te richten en daar bewust bij te blijven. En door waar te nemen zonder direct te oordelen. Hierdoor kan er ruimte ontstaan om op een andere, accepterende manier om te gaan met het leven van alledag, met lichamelijk leed, gevoelens en gedachten.

Ook voor partners zijn er twee pilots geweest met goede resultaten. Zo gaven patiënten aan dat de training meer rust bracht. Daarom biedt de afdeling vanaf maart standaard mindfulness aan. Bijzonder is dat de training zich ook richt op partners. Partners spelen een centrale rol in het ziekteproces en komen zeker bij zeer intensieve zorg vaak amper aan zichzelf toe. Door al vroeg in een ziekteproces aandacht aan de partner te schenken, kan deze de zorg uiteindelijk beter aan.

Een training duurt acht weken. Elke bijeenkomst bestaat uit een stukje theorie, gevolgd door oefeningen als zit- en loopmeditatie en een bodyscan. Gedurende deze periode oefenen de patiënten en partners ook intensief thuis. De training wordt ondersteund door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NKF).

Bron:Nationale Zorggids